Dyrevelferd

Dyrevelferd

Fakta om burhøns, frittgående høns og eggproduksjon

Ett A4-ark er plassen ei norsk burhøne har til disposisjon. Hele livet sitt. Burhøns i eggproduksjon lider av alvorlige dyrevelferdsproblemer, som er konsekvensen av en industri som har ett mål for øyet: Flest mulig egg, billigst mulig.

Burhøns:

Fra 2012 ble det forbudt med nakne bur. De nye burene skal ha vaglepinne, redekasse og strøbad. Burhøns hindres imidlertid fortsatt i å bevege seg normalt og flakse med vingene. Nettinggulvet hindrer dem i å hakke etter strø på bakken. Høner som blir hakket på har ingen mulighet til å komme seg unna.

Frittgående:

De aller fleste frittgående hønsehus er i form av aviar, slik at hønene kan bevege seg fritt over flere etasjer. Aviar gir mer plass og mindre stress for hønene, og dermed mindre forekomst av adferdsproblemer som fjørhakking eller kannibalisme. Gulvflaten brukes som strøareal slik at hønene kan plukke og strøbade. Men hvis fjørhakking bryter ut iblant frittgående høner, kan det spre seg til flere dyr enn til høner i bur. Derfor krever frittgående høns en tilstedeværende og kompetent bonde.

Økologisk:

Økologiske høner får også gå ute og følge sine naturlige instinkter. De hakker i jorda etter naturlig føde som frø, planter, insekter og andre småkryp. Hønene får kun økologisk fôr, og i hønsehuset skal det være tilgang på dagslys. Allikevel er det ofte veldig mange høner på et lite område og hønene er ikke under regelmessig tilsyn.

Eggchange:

Hønene fra eggchange får mye bedre plass enn alle andre verpehøner. I tillegg spiser hønene matrestene dine. På denne måten har du både koselige dyr i hagen i et fint hønsehus og du får ferske egg, billigere enn hvis du hadde kjøpt egg fra "frittgående" høner i butikken.

Se faktaoversikten:

Fakta

B

u

r

h

ø

n

s

F

r

i

t

t

g

å

e

n

d

e

Ø

k

o

l

o

g

i

s

k

E

g

g

c

h

a

n

g

e

Plass per høne i cm2

28

33

41

62

Vagle

Ja

Ja

Ja

Ja

Sandbad

Nei

Ja

Ja

Ja

Mulighet å flakse med vingene

Nei

Ja

Ja

Ja

Mulighet til å gå utendørs

Nei

Nei

Ja

Ja

Dagslys

Nei

Nei

Ja

Ja

Mulighet å gjemme seg

Nei

Nei

Ja

Ja

Kjennskap om hva hønene spiser

Nei

Nei

Nei

Ja

Alle høner er under regelmessig tilsyn

Nei

Nei

Nei

Ja

Gir kos og hygge til mennesker

Nei

Nei

Nei

Ja

Gjør oss bevisst hvor maten kommer fra

Nei

Nei

Nei

Ja

Resirkulerer matavfall

Nei

Nei

Nei

Ja

Kortreist mat

Nei

Nei

Nei

Ja

Lærerikt for barn / Skattejakt i egen hage

Nei

Nei

Nei

Ja

 

 

 

 

 

Pris per 12 egg (+/-)

32kr

45kr

60kr

45kr