Revolusjon

Revolusjon

Eggproduksjon i byen

I perioden fra februar 2016 til oktober 2017 har Eggchange levert høner til 150 husstander i Norge, hovedsakelig i og rundt hovedstaden.